';

Τα προϊόντα αυτά περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία