oροι χρησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η Ευρωπαϊκή Έκφραση έχει αναλάβει την οργάνωση, υποστήριξη και προώθηση στο ευρύ κοινό της καμπάνιας με την ονομασία «ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ». Σκοπός της ως άνω καμπάνιας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άτμισμα ως εναλλακτική λύση στο κάπνισμα. Στο πλαίσιο της καμπάνιας στην παρούσα ιστοσελίδα θα αναρτάται οπτικοακουστικό υλικό, όπως ενδεικτικά φωτογραφίες ή/ και βίντεο ατμιστών στα οποία οι τελευταίοι θα περιγράφουν στο πλαίσιο συνέντευξης την εμπειρία τους σε σχέση με την χρήση προϊόντων ατμίσματος.
1.2 Οι επισκέπτες τις Ιστοσελίδας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παραπάνω υλικό και να υποστηρίξουν την καμπάνια.
1.3 Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του www.vapingchangedmylife.gr (η «Ιστοσελίδα») και του περιεχομένου του, πρίν από την επίσκεψη και την χρήση της Ιστοσελίδας.
1.4 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς (οι «Όροι»), διέπουν τη χρήση της www.vapingchangedmylife.gr . Η χρήση περιλαμβάνει πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή για χρήση ή υποβολή στοιχείων στην Ιστοσελίδα.
1.5 Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι, ισχύουν επίσης για τη χρήση της Ιστοσελίσας μας:
α) Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε και
β) Η Πολιτική για τα cookies που καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην Ιστοσελίδα μας.
1.6 Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.
1.7 Μπορούμε να τροποποιούμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς. Ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Iστοσελίδα.
1.8 Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και πλήρως ικανός για δικαιοπραξία και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους.
1.9 Ως επισκέπτης ή/ και χρήστης της Ιστοσελίδας κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ο Οργανοσμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της, με ή χωρίς προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/χρήστες. Συμφωνείτε, επίσης, ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε τρίτους για αναστολή, διακοπή ή περιορισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής.
1.10 Εάν δεν συμφωνείτε με όλα όσα προβλέπονται στους Όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

2.1 Αυτή την Ιστοσελίδα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Έκφραση η οποία είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα με ΑΦΜ EL097703755 (Ομήρου 54, Αθήνα, ΤΚ 10672, τηλέφωνο 2103643224, emai: ekfrasi@ekfrasi.gr) (“εμείς”, “μας” ή “εμάς” ή ‘’ο Οργανισμός’’).

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, στην Ευρώπη και κατά περίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο.

  • Προωθεί την ευρωπαϊκή ιδέα και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και συμβάλλει στη δημιουργία συνείδησης Ευρωπαίου πολίτη, αποβλέποντας τελικά σε μια μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Στοχεύει στην ανάδειξη, ενίσχυση και δικτύωση της κοινωνίας πολιτών σε ένα περιβάλλον καθημερινής συμμετοχικής δημοκρατίας, στην εμβάθυνση και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και στον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
  • Αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης κάθε είδους οργανώσεων προσβλέποντας σε μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία
  • Επιδιώκει τον δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού για τη νεολαία
  • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού, ισότητας-διακρίσεων, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συμμετέχοντας στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη
  • Αποτελεί δεξαμενή σκέψης και ιδεών, πόλο έρευνας και καινοτομίας για θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και οικουμενικά, από τη θεωρία στην πράξη

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

3.1 Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορούν να έχουν όσοι επισκέπτες/ χρήστες είναι άνω των 18 ετών.
3.2 Συμφωνέιτε ότι θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.
3.3 Δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή θα είναι διαθέσιμο χωρίς διακοπή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
3.4 Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε όλο το κατάλληλο υλικό και το λογισμικό που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους Όρους και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.
3.5 Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνετε και εγγυάσθε ότι:
α) Θα κρατήσετε όλες τις πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές και δεν θα δώσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την άδεια του προσώπου που σας τις παρέχει.
β) Δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή επιθετικής συμπεριφοράς, οι οποίες συνίστανται ή περιλαμβάνουν κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση απόσπαση εικόνων επικοινωνιών, ηχογραφήσεις που περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, δυσφημιστικές δηλώσεις, πράξεις με ρατσιστικό, πορνογραφικό ή άσεμνο περιεχόμενο, χρησιμοποίηση προσβλητικής γλώσσας κ.λπ.
γ) Δεν θα διαβιβάσετε αλυσιδωτή ηλεκτρονική αλληλογραφία («chain emails») μέσω της Ιστοσελίδας.
δ) Δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να παραβιάζετε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
ε) Δεν θα δημοσιεύετε μηνύματα, εικόνες ή ηχογραφήσεις ή/και δεν θα παρέχετε πληροφορίες και δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος:
1. Παραβιάζει, ή αντιγράφει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων δημοσιότητας δικαιωμάτων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
2. Είναι δόλιος ή άλλως παράνομος ή αποτελεί παρενόχληση, καταχρηστική, βασανιστική, απειλητική, επιβλαβή συμπεριφορά, εισβολή στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, χυδαία, δυσφημιστική, πορνογραφική, άσεμνη, επιθετική, προσβλητική συμπεριφορά ή με άλλο τρόπο παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.
στ) Δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για τη διανομή, την προώθηση ή αλλιώς δημοσίευση διαφημιστικού υλικού για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς.
ζ) Δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να διανείμετε ή να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε ιό ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην Ιστοσελίδα ή σε εμάς καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
η) Θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και δεν θα επιτρέπετε την χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους.
θ) H ακρίβεια, η ποιότητα, η ακεραιότητα, η νομιμότητα, η μη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η αξιοπιστία και η καταλληλότητα όλου του περιεχομένου ή των δεδομένων που μεταφορτώνονται στην Ιστοσελίδα βαρύνει αποκλειστικά εσάς,. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών ανήκει αποκλειστικά σε εσάς που τις παρέχετε, και ότι η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών.
ι) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα παρέχετε και θα δημοσιεύετε δεν πρέπει:
1. να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
2. να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων.
3. να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας ή παραβιάζει οποιουσδήποτε κανονισμού ή υποχρεώσεις ή περιορισμούς που επιβάλλονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
4. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή Υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας.
3.6 Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.
3.7 Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να ελέγξουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στην Ιστοσελιδα μας και να διερευνήσουμε ή / και να προβούμε σε κατάλληλες ενέργειες εναντίον σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους ή δημιουργήσετε με άλλο τρόπο ευθύνη για εμάς ή οποιοδ. Αυτή η ενέργεια μπορεί να επιφέρει την κατάργηση ή την τροποποίηση αυτού του περιεχομένου και / ή την αναφορά σας στις αρμόδιες αρχές.
3.8 Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι απολύτως ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα, παραλείψεις ή ιούς.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είμαστε ο μοναδικός δικαιούχος ή ο κάτοχος άδειας για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των βάσεων δεδομένων) στην Ιστοσελιδα μας και σε όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτή καθώς και οποιαδήποτε επιλογή ή ρύθμιση αυτού του περιεχομένου. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά βάσει αυτών των Όρων ανήκουν σε εμάς (ή / και πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από εμάς). Σας παραχωρούμε με τους παρόντες Όρους το προσωπικό, περιορισμένο, μη αποκλειστικό, ανακλητέο, και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας μας για δικούς σας προσωπικούς, εγχώριους, μη επιχειρηματικούς σκοπούς.
4.2 Δεν πρέπει να:
α) τροποποιήστε τα έντυπα ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες,
βίντεο ή ήχο ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο και
β) χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από μας.
4.3 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του Οργανισμού.
4.4 Εάν παραβιάσετε την παράγραφο 4 των Όρων, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα θα πάψει να ισχύει αμέσως και θα πρέπει να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει.
4.5 Κάθε περιεχόμενο που ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα θα θεωρείται μη εμπιστευτικό. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο που ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα θα παραμείνουν κατοχυρωμένα σε εσάς. Με τους παρόντες όρους μας παραχωρείτε μια διαρκή, παγκόσμια, δωρεάν, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αποθήκευση, τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, προβολή και προετοιμασία παραγώγων έργων αυτού του περιεχομένου. Με το παρόν εγγυάστε ότι έχετε την πλήρη απαιτούμενη εξουσία να μας εκχωρήσετε τέτοια δικαιώματα χρήσης στο περιεχόμενο που ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα.
4.6 Θα είστε υπεύθυνοι για τη λήψη και τη διατήρηση όλων των αδειών που απαιτούνται για τη χρήση του περιεχομένου που ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής όλων των σχετικών τελών άδειας και άλλων εξόδων.
4.7 Έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε ή ανέβηκε από εσάς στην Ιστοσελίδα συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας μας θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν συνεχίσετε.
5.2 Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς, συναινείτε στη χρήση τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας.

6. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Όπως πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε μια λειτουργία που ονομάζεται «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Οι αναφορές σε αυτούς τους Όρους σε «cookies» περιλαμβάνουν επίσης άλλα μέσα αυτόματης πρόσβασης ή αποθήκευσης πληροφοριών στη συσκευή σας. Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σε εμάς να χρησιμοποιούμε cookies με τους τρόπους που περιγράφονται στην Πολιτική μας για τα Cookies, ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή, εάν το επιθυμείτε. Ανατρέξτε στην Πολιτική cookies για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε κάθε cookie και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη χρήση ορισμένων cookies.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

7.1 Προκειμένου να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.
7.2 Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική καταχώρηση των στοιχείων τους, καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από εκείνους. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ζημία προκύψει από την μη τήρηση των παρόντων όρων από τους χρήστες.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1 Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η σελίδα και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
8.2 Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του όρου 9.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε τον Οργανισμό και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες του για όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια του Οργανισμού, ο Οργανισμός ευθύνεται να σας αποζημιώσει μόνον για τη ζημία που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με την αμέλεια αυτή.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

10.1 Μπορείτε να παραπέμπετε με σύνδεσμο στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι νόμιμος και δεν βλάπτει ή δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια παραπομπής με σύνδεσμο χωρίς προειδοποίηση.
10.2 Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης ή έγκρισης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.
10.3 Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς την Ιστοσελίδα μας σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.
10.4 Η Ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται από κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα.
10.5 Ο ιστότοπος από τον οποίο παραπέμπετε στην Ιστοσελίδα μας πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με όσα προβλέπονται στην ενότητα «Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας» αυτών των Όρων.

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

11.1 Όταν η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και υπηρεσίες ή/ και εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων:
α) Αυτοί οι σύνδεσμοι και οι διαφημίσεις δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Δεν εξετάζουμε, εγκρίνουμε, παρακολουθούμε, επικυρώνουμε, εγγυώμαστε ή δεν προβάλλουμε καμία δήλωση σχετικά με συνδέσμους και διαφημίσεις. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο επίπεδο προσοχής και κρίσης.
β) Όταν κάνετε κλικ σε τυχόν συνδέσμους και διαφημίσεις, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων τρίτων.
11.2 Πρέπει να κάνετε όποια έρευνα θεωρείτε απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τέτοιους συνδέσμους και διαφημίσεις. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από αυτούς

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

13.1 Αυτοί οι Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, το αντικείμενό τους και η διάταξη τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
13.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας. Oι εταιρίες Βritish American Tobacco και Nobacco υποστηρίζουν την καμπάνια